Strategisch meedenken

Wij streven naar een duurzaam partnership met onze klanten. Een belangrijk onderdeel hierbinnen is op strategisch niveau bepalen wat de CRM-ambitie is en hoe de praktische doorvertaling hiervan eruit moet gaan zien. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van strategische consultancy op C-level of door het invullen van het OGSM-model (Objective, Goals, Strategy, Measurements).
Onderwerp: OGSM
Ematters werkt in veel gevallen met een OGSM-model. Dit model biedt houvast hoe we de gestelde ambitie samen gaan bereiken. We starten met het formuleren van een heldere Objective (in 1 zin). Vervolgens definiëren we meerdere Goals (bijvoorbeeld per afdeling) en Strategy met uitleg hoe we de goals gaan bereiken. Ten slotte, formuleren we concrete Measurements waarin we losse projecten omschrijven die een bijdrage leveren aan het objective.
De OGSM (‘op 1 slide’) wordt uitgewerkt tijdens een aantal workshops met relevante stakeholders ten behoeve van commitment en afstemming. Vervolgens wordt de prioritering van projecten door vertaald naar een realistische roadmap en planning voor het jaar. Dit gebeurt op basis van een impact/ effort analyse. Een bewezen middel om strategie gezamenlijk door te verlaten naar een pragmatische roadmap!

Inventarisatie

2 weken

Vergelijking

4 weken

Keuze!

2 weken

Met ruim 8.000 MarTech platforms in omloop is het bijna onmogelijk geworden om hét platform uit te kiezen dat perfect aansluit op jouw situatie en ambitie. Daarom heeft Ematters een pragmatische en resultaatgerichte aanpak ontwikkeld: vanuit strategie en ambitie tot een gefundeerde keuze komen voor een nieuw platform!

Meer informatie over onze aanpak?

Wij geloven in een aanpak waarbij de strategie en ambitie van jullie organisatie centraal staat. Het zou zonde zijn nu een tool te kiezen die over 1,5 jaar niet meer aan de eisen voldoet. Daarom brengen we gezamenlijk de situatie in kaart, korte en langere termijn. Ematters bereidt de gespreksonderwerpen voor, denk aan: 360 graden klantbeeld, connectiviteit, e-mailmarketing, geautomatiseerde campagnes, omni-channel journeys, personalisatie, content management, reporting, enzovoorts.
Zodra we weten hoe de huidige en gewenste situatie eruit ziet en wat de ambitie is, kunnen we de concretiseringslag maken naar requirements. Dit document moet de volledige lading dekken (dus ook budget, het in beheer nemen, need/ nice to have, etc.) en dient als basis voor de vervolgstappen met een aantal platforms die lijken aan te sluiten op de gewenste requirements.
De strategie en ambitie fungeren als kapstok. Maar vervolgens geven de concrete deliverables (requirements scoring, bijwonen demo’s, gefundeerd advies) de doorslag in het gezamenlijk kiezen van de perfectie marketing automation tooling!

Team Klant

Team Ematters

Meer informatie over onze aanpak?