De 3 meest gemaakte fouten bij het kiezen van een nieuwe MarTech oplossing: Deel 1

Het MarTech landschap wordt steeds complexer. Met meer dan 8.000 oplossingen zijn we er nog niet. Er is ook een toenemend aantal categorieën van oplossingen en ook overlappende functionaliteiten nemen in een rap tempo toe. Kortom: het MarTech landschap is verwarrender dan ooit. Maak je hierin wel de juiste keuzes?

We zien een trend dat steeds meer organisaties focussen op best-of-breed oplossingen. Het aantal oplossingen in een landschap neemt de laatste jaren dan ook toe. Maar hoe voorkom je dat je een verkeerde MarTech tool als best-of-breed denkt toe te voegen maar een kostbare investering doet die minder oplevert dan gedacht? Zet daarom altijd ervaring in. Wij geven de 3 meest gemaakte fouten die wij in de praktijk tegenkomen.

1. Een tool in het MarTech landschap direct willen vervangen

Het besluit is genomen. De huidige Email Service Provider (ESP) voldoet niet meer aan de verwachtingen. Het huidige systeem barst uit zijn voegen of de benodigde segmenten voor dynamische content kunnen niet flexibel genoeg worden gemaakt. In veel gevallen wordt dan de fout gemaakt om in de tunnel van ESP’s te gaan zoeken naar de oplossing, een nieuwe ESP. Dit terwijl het probleem dan vaak zichtbaar wordt in de oplossing, in dit voorbeeld de ESP, maar de oorzaak van het probleem er vrijwel altijd buiten ligt. Pak het probleem dan aan bij de kern en haal daar kennis bij op het moment dat deze in de eigen organisatie ontbreekt.

Onnodige requirements voor de nieuwe oplossing

Denk aan de mogelijkheid om de benodigde data voor de segmenten vanuit verschillende bronnen te kunnen samenvoegen. Dit wordt dan als een requirement voor een nieuwe ESP meegenomen. De mogelijkheid om deze functionaliteit op een andere, en waarschijnlijk ook betere, plek in het MarTech landschap te beleggen wordt hiermee al uitgesloten. Terwijl de requirements voor de nieuwe ESP, en daarmee de kans op een succesvolle selectie van de juiste nieuwe oplossing onnodig hoger worden.

Bewijslast creëren voordat je gaat investeren

Wanneer de pijnpunten rondom de huidige oplossing(en) in kaart zijn gebracht is het goed om deze altijd tegen een inventarisatie van het bestaande MarTech landschap te houden. Door hier externe professionals met een brede blik bij te betrekken kan in veel gevallen al een oplossing in het bestaande landschap worden gevonden. Dit omdat er steeds meer overlap komt in functionaliteiten van de oplossingen in het MarTech landschap. Dit kunnen structurele oplossingen zijn, maar soms ook tijdelijke oplossingen om de pijnpunten of nieuwe use cases op een pragmatische manier te realiseren en daarmee de business case rond een mogelijke investering te bevestigen op werkelijke resultaten binnen de eigen doelgroep. Hiermee kan dan tijd worden gewonnen of worden bevestigd of er een directe vervanging nodig is of dat de pijnpunten beter op andere plekken kunnen worden opgelost.

Lees deel 2

Meer informatie over onze aanpak? Neem contact op

Meer kennis